section-362eaad

Partneři

Asociace nanotechnologickeho prumyslu CR
https://www.nanoproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/CZ-nano-151x90.png

Jiří Kůs

Lannova 2061/8 110 00 Prague, Czech Republic

jiri.kus@nanoasociace.cz

www.nanoasociace.cz

Asociace nanotechnologického průmyslu byla založena v roce 2014. Spojuje české nanotechnologické společnosti z různých odvětví průmyslu, od textilního po biotechnologický průmysl, environmentalní aplikace, optiku a energii. Některé z nich používají nanotechnologie při výrobě či v aplikacích, jiné vyvíjejí a vyrábí nanomateriály a finální produkty.

section-2fbe83f
bit cz training, s.r.o.
https://www.nanoproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/stažený-soubor-1-153x83.png

Pavel Bartůněk

Vinohradská 29/93 120 00 Praha 2, Česká republika

pavel.bartunek@bitcz.cz

www.bitcz.cz

Od roku 2005 jsme progresivní společnost, zaměřujeme se na tréninkové programy pro organizace a firmy všech typů a velikostí. Spolupracujeme s pracovními kancelářemi z celé České republiky, kde trénujeme nezaměstnané lidi všech skupin (krátkodobě nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané, mladistvé, lidi po mateřské dovolené, absolventy s nulovými pracovními zkušenostmi, nezaměstnané a starší 45 let, atd.). Zaměřujeme se na tréning IKT dovedností, jakožto partner Microsoftu, vyúkou lektorů, jemnými dovednostmi, podnikatelskými dovednostmi, sociální prací a další profesionální dovednosti.

section-e4bc8ad
Nanoinitiative Bayern GmbH
https://www.nanoproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/DE-nano-132x88.jpeg

Dr.-Ing. Peter Grambow

Josef-Martin-Weg 52 97074 Würzburg, Germany

info@nanoinitiative-bayern.de

www.nanoinitiative-bayern.de

Nanoinitiative Bayern GmbH je společnost, která je zodpovědná za řízení Cluster Nanotechnology a za administraci asociace Nanonetz Bayern e.V. Společnost Cluster Nanotechnology byla založena v roce 2006 v rámci výstavby Bavarian Cluster Initiative v návaznosti na lepší využití velkého potenciálu nanotechnologií a k podpoře vývoje obchodovatelných produktů a programů. Základními kompetencemi jsou iniciace, podpora a koordinace sítí a projektů s nanotechnologickým tématem, zahrnující projektové řízení, podporu projektových žádostí a organizaci zákaznicky specifických inovativních workshopů, seminářů a výstav a různorodých aktivit zaměřených na podporu mladých talentů.

section-2e2704c
Nanotechnology Industries Association
https://www.nanoproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/BE-nano-128x85.png

Claire Skentelbery

Avenue de Tervueren 143 1150 Bruxelles, Belgium

claire.skentel@nanotechia.org

www.nanotechia.org

Slouží k podpoře členů napříč Evropou a celým světem, NIA podporuje vývoj nanotechnologických inovací ke zlepšení života konzumentů, k zachování přírody a budoucnosti našeho světa. NIA a její členové jsou zavazaní k bezpečnému, udržitelnému a prospěnému používání nanotechnologií a nanomateriálů napříč všemi průmysly. NIA zahrnuje aktivity regulační podporu nanomateriálů napříč různými sektory a státy, podnikové a vědecké síťování a promo, podporu pro vývoj nanotechnologických ekosystémů.

section-b53d860
Můžeme Vám pomoci? Zanechte nám dotaz či vzkaz
https://www.nanoproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/eu_flag_co_funded_pos_rgb_right-300x86.jpg