section-0be8470

NANO NOW! je proket v rámci Eramus+ zaměřený na sdílení informací o high-tech inovacích v nanotechnologii v Evropě. Konkrétně se projekt zaměřuje na vytvoření unikátní vzdělávacího programu o nanotechnologii ve formě online platformy pro maximální dostupnost všem zájemcům. Díky této vzdělávací platformě budou mít možnost získat relevantní informace o nanotechnologii a využít nanotechnologie ve své kariéře, studiu či každodenním životě. 4. hlavní výstupy, kterých se partnerské společnosti pokusí dosáhnout, jsou následující:

1. výstup

Aktuální status nanotechnologie

V návaznosti na úspěšnost projektu je velmi důležité získat maximum informací o statusu nanotechnologií v partnerských zemích a v Evropské Unii.
1. output (IO1) obsahuje report zahrnující 2 sekce i partnerských státech a Evropské Unii: 1) Report ohledně aktuální evropské a národní podpoře nanotechnologie od ministerstev vzdělávání a legálních systémů. 2) Report zahrnující evropské a národní vzdělávací systémy a jejich implementaci nanotechnologií během vzdělávání.

2. výstup

Interview s experty a specifické výzkumy v oblasti vzdělávání v nanotechnologii

Cílem je vytvořit vhodné a efektivní výukové materiály pro NANO NOW! dle osnovy, která je sestavená dle preferencí cílové skupiny. Výukové materiály budou založeny na struktuře osnovy a budou sloužit jako podpůrné materiály pro porozumění obsahové části. Také ukážou jak nejlépe využít tyto informace. Třetí výstup (IO3) překryje výsledky IO1 a IO2, jako například rozdíly ve vzdělání, mezery ve vzdělání a interview s experty. Výsledky budou shrnuty v reportu, dostupném na webových stránkách projektu, a umožní tak vzdělávacím organizacím použít tento výzkum pro své vlastní výukové materiály, až projekt Nanotechnology NOW! skončí.

3. výstup

Nanotechnology NOW! vývoj specializovaných textů

Cílem je vytvořit vhodné a efektivní výukové materiály pro NANO NOW! dle osnovy, která je sestavená dle preferencí cílové skupiny. Výukové materiály budou založeny na struktuře osnovy a budou sloužit jako podpůrné materiály pro porozumění obsahové části. Také ukážou jak nejlépe využít tyto informace. Třetí výstup (IO3) překryje výsledky IO1 a IO2, jako například rozdíly ve vzdělání, mezery ve vzdělání a interview s experty. Výsledky budou shrnuty v reportu, dostupném na webových stránkách projektu, a umožní tak vzdělávacím organizacím použít tento výzkum pro své vlastní výukové materiály, až projekt Nanotechnology NOW! skončí.

4. výstup

Vývoj NanoTech online vzdělávací platformy

Ve finální fázi se bude vyvíjet online platforma s výukovými materiály z výstupů IO1, IO2 a výsledky IO3. Toto přinese digitální otevřenou knihovnu s informacemi o nanotechnologii pro cílovou skupinu. Jelikož většina lidí používá chytré telefony, dalším krokem bude zajistit přístup na vytvořenou vzdělávací platformu i z těchto zařízení. 4. výstup (IO4) a hlavním výsledkem projektu bude vzdělávací online platforma, která bude umožňovat přístup i z chytrých telefonů,. Díky tomu bude dostupná pro většinu lidí.

https://www.nanoproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/eu_flag_co_funded_pos_rgb_right-300x86.jpg